checklist

Welke zorg past bij u in het algemeen?

Met behulp van onderstaande vragen kunt u voor uzelf bepalen in hoeverre u bereid bent om te investeren in uw psychisch welbevinden en welke vorm van behandeling u het meeste aanspreekt en kunt u nadenken over belangrijke aandachtspunten:

 • Motivatie voor en haalbaarheid van behandeling: Hoeveel tijd, energie en geld wilt en kunt u besteden aan behandeling?
 • Kwaliteit van de werkrelatie: Voelt u een klik met de behandelaar om er een vertrouwensvolle relatie mee op te bouwen?
 • Kenmerken van de behandelaar:
  • Welke voorkeuren heeft u voor leeftijd, taal en geslacht van de behandelaar?
  • Welke specialisatie (angst, stemming, verslaving, rouw, zelfbeeld, emotieregulatie, zingeving, werkproblemen, eetproblematiek, impulscontrole, dwang, relatieproblemen, persoonlijkheidsproblematiek etc.) heeft de behandelaar?
  • Welke cliëntcategorieën (kinderen, adolescenten (12-22 jaar), volwassenen, ouderen, partnerrelatie, gezinnen) heeft de behandelaar?
 • Theoretisch referentiekader:
  • Welk theoretisch referentiekader (Psychoanalytische Psychotherapie/Psychoanalyse, Cognitieve Gedragstherapie, Cliëntgerichte Psychotherapie) spreekt u aan?
 • Wachttijden:
  • Is er een wachttijd?
  • Hoe lang wilt/kunt u wachten?

Als hulp voor uw besluitvormingsproces verwijs ik u naar onderstaande websites waar algemene informatie vermeld staat over de GGZ in Nederland.

 • www.ggznederland.nl geeft uitleg over ggz zorg in Nederland
 • www.nvp.nl (Nederlandse Vereniging van Psychotherapie) geeft informatie over psychotherapie in de algemene zin
 • www.nvpp.nl (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie), waaronder o.a. kortdurende (Affect fobie, Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)) of langdurende psychoanalytische psychotherapie (o.a. Transference Focused Therapy(TFP), Mentalization Based Treatment (MBT))
 • www.nvpa.nl (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse)
 • www.vgct.nl (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), waaronder www.schematherapie.nl
 • www.vcgt.nl (Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie), waaronder o.a. Emotion Focused Therapy

Wanneer u zich inhoudelijk goed geïnformeerd voelt, kunt u naast bovenstaande websites ook op onderstaande websites de adressen vinden van psychotherapeuten:

 • www.lvvp.info (Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Hier vindt u ook informatie over wet- en regelgeving, vergoedings- en klachtenreglement van psychotherapie.
 • www.zorgkaartnederland.nl (zorgaanbieder vinden)