Klachtenregeling

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling volgens de richtlijnen van de LVVP

Bemiddeling
Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met uw behandelaar, dan kan een bemiddelaar (klachtenfunctionaris) van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar. 

Klachtencommissie LVVP
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen.

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is:
klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl

Het klachtrecht van de cliënt
U heeft een klacht over uw behandeling. Dan staat u voor de vraag: leg ik mij erbij neer of wil ik proberen er iets aan te doen? Belangrijk is na te gaan wat de ernst is van het gebeurde én wat u wilt bereiken. Wacht in elk geval niet te lang met vragen of klagen. Denken over klachten of piekeren over vragen kost veel energie. Vaak is uitleg snel gegeven of een oplossing mogelijk. Maak er dus werk van.

Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) over het klachtrecht van cliënten en op www.zorgbelang-nederland.nl

Tuchtcollege van de gezondheidszorg
Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 040 2328599

Er zijn folders over uw rechten, plichten en het klachtenreglement aanwezig in de wachtkamer. Deze folders kunt u meenemen. Zie ook: www.lvvp.info