Over mij & praktijkwaarneming behandelaar tijdens afwezigheid


Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Over mij

Algemene informatie

Mijn naam is Luisa von Essen, ik ben  boven de 40 jaar oud en ben van Duits-Nederlandse afkomst. Indien gewenst, kan de behandeling ook in het Duits gegeven worden. Sinds rond 20 jaar woon, studeer en werk ik in Nederland.

Met veel plezier en enthousiasme oefen ik mijn beroep uit. Ik ben gespecialiseerd in het psychoanalytisch diagnosticeren en behandelen van volwassenen met persoonlijkheids- en relatieproblematiek in de ambulante individuele therapieomgeving (setting). Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in groepstherapie binnen de dagklinische setting. Voor meer informatie over mijn specialisaties verwijs ik u naar het tabblad ‘Voor wie’.

Persoonlijke zienswijze op het behandelen

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. De mens is complex in zijn drijfveren. Hij/zij ervaart bij tijden zoveel problemen dat hij/zij niet meer in staat is om met enige afstand naar zichzelf, de ander en de interactie te kijken. Samen met de patiënt(e) ga ik op zoek naar diens gevoelens, gedachten, fantasieën, verlangens en intenties om zo te helpen zichzelf te begrijpen en van daaruit meer zichzelf in het contact met de ander te worden.

Opleiding- en deskundigheidsbevordering en inhoudelijke specialisaties, waaronder BIG-registraties en werkervaring

 • universitaire Bachelor Psychologie (2007) aan de Universiteit Leiden en Masterstudie Psychologie (2008) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • overheidsregistratie voor het uitoefenen van het beroep Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut: deze dient de kwaliteitsbevordering en –bewaking op basis van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), www.bigregister.nl :
  • de tweejarige post-master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (2009-2010), 
  • de driejarige post-Gezondheidszorgpsycholoog opleiding tot Psychotherapeut (2011-2013), vanaf 26 september 2023 als psychotherapeut niet praktiserend
 • Inhoudelijke specialisatie
  • de driejarige post-psychotherapeutische opleiding tot Psychoanalytische Psychotherapeut (2013-2016) van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl
  • partnerrelatie therapie: Emotionally Focused Therapy for Couples, www.eft.nl. Basis kwalificatie afgerond in 2017, verdieping kwalificatie tot aanvullend getrainde EFT Registertherapeut afgerond in september 2018.
  • deskundigheidsbevordering middels regelmatige deelname aan conferenties, cursussen en workshops.

BIG Registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Ik ben ingeschreven in het BIG-register www.bigregister.nl

In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.
Ik heb een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog artikel 3) met BIG-registernummer: 49914011725 en een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3) met BIG-registernummer: 69914011716,  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Werkervaring

 • werkervaringen opgedaan in de ambulante, (dag)klinische setting voor patiënten met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en relatieproblematiek binnen de Generalistische Basis en Gespecialiseerde (psychoanalytische) GGZ.
 • samenvatting CV:
  • GGZ Drenthe: ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek
  • Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) in Utrecht en Amsterdam: persoonlijkheidsproblematiek
  • GGZ Eindhoven: ambulante en (dag)klinische setting, o.a. De Wende: persoonlijkheidsproblematiek
  • GGZ Momentum: ambulante en dagklinische setting, verslaving-, eet- en persoonlijkheidsproblematiek

Lid van beroeps- en belangenvereniging

 • Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT)

Inschrijvingen

 • inschrijving bij Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 61221058.
 • Algemeen Gegevens Beheer (AGB-code) van zorgaanbieders: AGB code persoonlijk: 94-014909 en AGB code praktijk: 94-060958
 • BTW identificatienummer: NL002439862B78. Als zorgaanbieder is de praktijk vrijgesteld van BTW.

Taalbeheersing

 • Nederlands (vloeiend)
 • Duits (moedertaal)
 • Engels (onvoldoende, inadequate)

Praktijkwaarneming bij langdurige ziekte of vakantie, dossier- en behandeloverdracht bij overlijden van behandelaar 

Er vindt praktijkwaarneming plaats bij langdurige vakantie of ziekte van behandelaar Luisa von Essen door collega Anneke Notermans. Zij regelt ook de dossier- en behandeloverdracht bij overlijden van behandelaar L. von Essen. In dergelijke gevallen neemt desbetreffende collega contact met u op. Zie hieronder haar gegevens: Anneke Notermans: Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog, Psychotherapeut, Gz-psycholoog: www.psychotherapienotermanseindhoven.nl en https://psychotherapie-eindhoven.nl