Voor wie?

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Voor wie

Voor het slagen van een behandeling is het belangrijk dat problemen en hulpvraag van de patiënt(e) aansluiten bij het behandelaanbod en de doelgroep van de behandelaar. Ook is de ‘klik’ tussen patiënt(e) en behandelaar een belangrijke behandelsuccesfactor.

Wanneer u op onderstaande plus iconen klikt, krijgt u een indruk welke soort klachten ik behandel en waarin ik gespecialiseerd ben.

U functioneert over het algemeen in relaties en op het werk. Maar heeft u last van of herkent u zich in een of een aantal van onderstaande thema’s?

Identiteit

U ervaart ernstige zelftwijfel over wie u bent, wat u wilt en waar uw kwaliteiten liggen met als gevolg dat u onbevredigde keuzes maakt op het gebied van (partner)relaties, werk en studie.


U lijdt aan zingevingsproblematiek en vervreemding van het eigen gevoel.


U ervaart moeite in het hanteren van gepaste afstand en nabijheid in relaties: u heeft moeite bij het erkennen en bewaken van grenzen bij uzelf en bij anderen; u kan zichzelf verliezen in de beleving/belangen van de ander; u heeft moeite om een positie in te nemen, voor eigen belangen op te komen (autonomieproblematiek) en uw eigenheid te bewaren.

Zelfwaarde

U worstelt met uw zelfbeeld en voelt zich onzeker over uw kwaliteiten; u stelt hoge eisen aan uzelf en aan anderen mogelijk vanuit onverdraagzaamheid dat u of de ander niet perfect is.

Vertrouwen

U zondert uzelf af omdat u teleurstellingen in vertrouwen met de ander bent opgelopen; u heeft moeite uzelf afhankelijk op te stellen (toevertrouwen aan de ander) en om hulp te vragen.

Relaties

U ondervindt problemen in het aangaan en behouden van diepgaande en gelijkwaardige relaties.


U zorgt voor anderen ten koste van uzelf; u past zich aan anderen aan, u of de ander mag niet boos worden uit angst voor afwijzing en verlating.


U heeft moeite zich kwetsbaar op te stellen en u heeft behoefte aan bevestiging of bewondering. Bij uitblijven hiervan ervaart u verdriet, angst en/of boosheid op uzelf of naar de ander.


U heeft moeite de juiste levenspartner te vinden. Vanuit de moeite om alleen te zijn, gaat u van de ene naar de andere relatie of blijft u tegen beter weten in bij een partner die niet bij u past of die u niet meer wilt.


U ervaart grote emotionele afstand binnen uw relatie, u heeft moeite zich emotioneel in te leven in de ander en zich verbonden te voelen met de ander. U heeft moeite om ruimte te geven aan de ander of u heeft moeite de grenzen van de ander te respecteren; u heeft moeite gezonde afhankelijkheid (toevertrouwen aan de ander en zorg ontvangen) en gezonde onafhankelijkheid t.o.v. uw partner te ervaren.


U heeft moeite de ander te accepteren als anders dan uzelf; u wilt naadloos begrepen worden zonder dat u zich uitspreekt. U ervaart moeite in het uiten van behoeftes en verdragen van andermans behoeftes; u raakt verzeild in verwijten.


U heeft ruzies over opvoeden van kinderen en over onvervulde kinderwens.


U heeft moeite bij het verwerken van het scheidingsproces.

Werk

U heeft weinig zicht op uw draagkracht bevorderende en belemmerende factoren binnen werk- en privésfeer. U werkt te veel ten koste van uw relatie en ontspanning.


U vertoont perfectionistisch gedrag of stelt taken uit vanwege faalangst; u heeft moeite bij het nemen van adequate verantwoordelijkheden en u heeft moeite om taken te delegeren.


U ondervindt problemen in de omgang met autoriteiten en u kunt hiërarchieverschillen lastig verdragen.

Stemming

U voelt somberheid en gevoelens van leegte en eenzaamheid.


U voelt zich rusteloos/opgejaagd.


Wanneer de emotionele stress oploopt, eet u te veel of te weinig, om zo grip op uw emoties te krijgen met als gevolg dat dit een negatief effect heeft op uw zelfwaarde en gezondheid.


U kunt moeilijk met verlieservaringen omgaan.

Al deze klachten kunnen leiden tot onbevredigde of conflicterende (intieme) relaties, isolement, geen carrière kunnen maken, burn-out of andere psychosomatische ziektes, ziekteverzuim, ineffectieve wisselingen van baan of onafgemaakte of vertraagde studies.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze behandeling bespeurt u nieuwsgierigheid in uzelf, wilt u begrijpen wat er omgaat in uzelf en anderen, bent u geïnteresseerd in de interactie en bent u op zoek naar betekenisverlening. U bent sterk gemotiveerd om te willen veranderen van binnenuit.

Mijn behandelaanbod in deze vrijgevestigde praktijk is er niet op toegerust om de volgende symptomen en problematieken te behandelen:

  • Acute crisis, suïcidedreiging en ernstige depressie
  • Agressie: moeite in het bedwingen van verbale en fysieke agressie
  • Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Bipolaire stoornis
  • Dissociatieve stoornissen, o.a. Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS)
  • Duidelijk verslavingsgedrag met bestaand middelengebruik: drugs- en alcoholafhankelijkheid
  • Eetstoornis in een levensbedreigend stadium
  • Psychotische stoornissen: o.a. schizofrenie, waanstoornis
  • Ernstige psychosociale problemen: werk, relaties, financiën, huisvesting, problemen met politie en justitie

Aangezien mijn behandelkamer op de eerste verdieping van mijn huis ligt, is deze ruimte niet toegankelijk voor patiënten die gebruikmaken van een rolstoel.

Welke zorg past in het algemeen bij u?

In behandeling gaan is een investering in de persoonlijke ontwikkeling van uzelf. Daarom is het belangrijk om er goed over na te denken of en welke vorm van zorg voor u op dit moment wenselijk en mogelijk is. Twijfelt u over welke behandeling in het algemeen bij u past? Leest u hier dan verder.