Home

Hallo, ik ben Luisa von Essen, Psychotherapeut (BIG-geregistreerd, vanaf 26 september 2023 niet praktiserend) gespecialiseerd als Psychoanalytische Psychotherapeut (NVPP, Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie), Gezondheidszorg(Gz)-psycholoog (BIG-geregistreerd) en aanvullend getrainde partnerrelatietherapeut Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) Registertherapeut.

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Welkom bij mijn praktijk voor psychotherapie en partnerrelatietherapie in Eindhoven.

Ervaringen vormen ons leven en verrijken ons bestaan.
Soms zijn ze tekenend of laten ze zelfs pijnlijke littekens achter.
Wanneer u psychische problemen ervaart, kan de juiste behandeling een uitkomst bieden.

Ik bied voor langer bestaande en complexe problematiek psychoanalytische psychotherapie en EFT partnerrelatietherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar aan. Dit gebeurt binnen de Gespecialiseerde GGZ (eerder Tweedelijnszorg). De zorg kan zowel in het Nederlands als in het Duits geboden worden.

Om in aanmerking te komen voor deze zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Samen met u zal uw huisarts een eerste inschatting maken welke bovenstaande zorg voor u passend is. Na het doorlopen van het intakeproces zal ik samen met u kijken welke soort zorg uiteindelijk gekozen wordt.

Voor de Gespecialiseerde GGZ binnen mijn psychotherapiepraktijk is er een behandelstop. Er vinden geen nieuwe aanmeldingen en behandelingen voor onbepaalde tijd plaats. Er wordt geen aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmelding en start intake) en  behandelingswachttijd (tijd tussen adviesgesprek en start behandeling) gehanteerd middels een wachtlijst. Er is momenteel geen nieuwe behandelcapaciteit beschikbaar voor individuele psychotherapie en voor partnerrelatietherapie. Voor vragen kunt u telefonisch contact met mij opnemen.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandelkosten geheel of gedeeltelijk vergoed van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijs ik u naar het menu-item 'De praktijk' onder het tabblad 'Vergoeding en kosten'.

Wilt u weten of psychotherapie bij u past, klikt u dan op het menu-item 'De praktijk'.

De praktijk

Psychotherapiepraktijk von Essen is een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en partnerrelatietherapie in Eindhoven.

Contact en aanmelden

Contact en aanmelden via het contactformulier.
Meer informatie

Actuele wachttijden

Voor partnerrelatietherapie en individuele psychotherapie is er een behandelstop. Er worden geen aanmeldingen meer aangenomen voor onbepaalde tijd.
Meer informatie