Home

Hallo, ik ben Luisa von Essen, Psychotherapeut gespecialiseerd als Psychoanalytische Psychotherapeut, Gezondheidszorg(Gz)-psycholoog en aanvullend getrainde partnerrelatietherapeut Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) Registertherapeut.

Welkom bij mijn praktijk voor psychotherapie en partnerrelatietherapie in Eindhoven.

Ervaringen vormen ons leven en verrijken ons bestaan.
Soms zijn ze tekenend of laten ze zelfs pijnlijke littekens achter.
Wanneer u psychische problemen ervaart, kan de juiste behandeling een uitkomst bieden.

Ik bied voor langer bestaande en complexe problematiek psychoanalytische psychotherapie en EFT partnerrelatietherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar aan. Dit gebeurt binnen de Gespecialiseerde GGZ (eerder Tweedelijnszorg). De zorg kan zowel in het Nederlands als in het Duits geboden worden.

Om in aanmerking te komen voor deze zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Samen met u zal uw huisarts een eerste inschatting maken welke bovenstaande zorg voor u passend is. Na het doorlopen van het intakeproces zal ik samen met u kijken welke soort zorg uiteindelijk gekozen wordt.

Er is momenteel een aanmeld- en behandelstop voor individuele psychotherapie en EFT relatietherapie. Het is niet mogelijk om zich aan te melden.

De praktijk houdt zich aan de Corona-maatregelen van het RIVM. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  Momenteel bestaat geen mogelijkheid tot face-to-face contacten maar uitsluitend de mogelijkheid tot videobellen via een beveiligde verbinding en tot telefonische consulten.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandelkosten geheel of gedeeltelijk vergoed van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijs ik u naar het menu-item 'De praktijk' onder het tabblad 'Vergoeding en kosten'.

Wilt u weten of psychotherapie bij u past, klikt u dan op het menu-item 'De praktijk'.

De praktijk

Psychotherapiepraktijk von Essen is een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en partnerrelatietherapie in Eindhoven.

Contact en aanmelden

Contact en aanmelden via het contactformulier.
Meer informatie

Actuele wachttijden

Voor partnerrelatietherapie en individuele psychotherapie is er een aanmeld- en behandelwachttijd.
Meer informatie