EFT relatietherapie

Er is geen behandelcapaciteit beschikbaar voor EFT (Emotionally Focused Therapy) partnerrelatietherapie. Deze therapievorm leunt op drie theoretische pijlers: de hechtingstheorie, het intrapsychische en experientiële belevingsaspect en het interactionele en systemische aspect. EFT is gericht op het verhelderen, beleven en verdragen van eigen en onderlinge belevingen en het verkrijgen van inzicht in interactie- en hechtingspatronen. Doel van de therapie is om hechtingsblessures te helen en de verbinding tussen de partners te verstevigen.