Specificatie aard van de behandeling

Specificatie aard van de behandeling

Bij psychoanalytische psychotherapie is er aandacht voor relationele en gehechtheidspatronen. Hierbij zijn de binnenwereld van de patiënt(e) en de therapeutische relatie focus van therapie. De patiënt(e) praat over lastige maar ook prettige belevenissen, ervaringen en wensen in het heden, verleden en de toekomst. Hij/zij praat over ervaringen met familie, vrienden en collega’s en over de beleving rondom de psychotherapie. Het opbouwen en vasthouden van een veilige therapeutische relatie dient als basis hiervoor. De psychotherapeut doet zich niet voor als de ‘expert’ die de wijsheid in pacht heeft en van bovenaf vertelt wat er aan de hand is. Veeleer luistert hij, stelt vragen en legt mogelijke verklaringen voor om samen met de patiënt(e) diens binnen- en buitenwereld te begrijpen.