Actuele wachttijd

Actuele wachttijd: laatst bijgewerkt op 25 september 2023

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Voor de Gespecialiseerde GGZ binnen mijn psychotherapiepraktijk is er een behandelstop en ik hanteer geen wachtlijst-procedure. Er vinden geen nieuwe aanmeldingen en behandelingen plaats voor individuele psychotherapie en voor partnerrelatietherapie. Er wordt geen aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmelding en start intake) en  behandelingswachttijd (tijd tussen adviesgesprek en start behandeling) gehanteerd middels een wachtlijst.

Voor vragen kunt u telefonisch contact met mij opnemen. 

Er wordt ernaar gestreefd om de wachttijden voor u zo beperkt mogelijk te houden. Van tijd tot tijd zijn er meer aanmeldingen dan behandelcapaciteit. Wanneer u wilt, plaats ik u op een wachtlijst. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht hoe lang het kan duren of wanneer de therapie daadwerkelijk kan beginnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Treeknorm betekent de maximaal aanvaardbare wachttijd, waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. Zie hiervoor: ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018). Voornoemde informatie is conform de eisen die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld zijn.